Praktische Informatie

  >  Praktische Informatie

Brengen & Halen

Het ophalen is voor het kind zelf een belangrijk moment van de dag. Dit zal door de eigenaresse dan ook altijd op dezelfde manier gebeuren. Zij staat op de afgesproken plek met de MP Atelier vlag, zodat zij duidelijk zichtbaar is. 

Ophaalafspraken Ouders

 • Ouders kunnen hun kind tussen ± 17.00 – 18.30 uur ophalen bij MP Atelier.
 • Wanneer ouders vanwege calamiteiten “te laat” zijn, is het wenselijk dat zij dit aan de eigenaresse telefonisch of WhatsApp doorgeven, zodat dit tegen het kind gezegd kan worden.
 • Indien een kind op de MP Atelier Dag absent zal zijn, dienen de ouders dit voor 10.00 uur door te geven. Zo kan eventueel een andere ouders gebeld worden die voor een Extra MP Atelier Dag, op de wachtlijst staat. Indien een kind na school wilt afspreken met een klasgenoot valt dit ook onder de absentieafspraken. Dit dient voorafgaand gemeld te worden en wordt doorberekend.
 • Kinderen worden nooit meegegeven aan onbekende derden. Indien een kind door iemand anders dan de ouder(s) wordt opgehaald moet het vooraf gemeld worden; telefonisch of per WhatsApp. Er dient dan de volledige naam gemeld te worden van de persoon, het liefst met een foto. 
 • Een kind mag alleen op eigengelegenheid naar het Atelier of naar huis gaan met toestemming van de ouders. Op het moment dat het kind bij het Atelier aankomt of vertrekt zal de eigenaresse de ouders een Whatsapp bericht sturen. Graag ontvangt de eigenaresse ook een berichtje terug als het kind thuis is gekomen.

Tarieven & Opvangafspraken

 • Basis Opvang Abonnement: Vast Basistarief €9,75
 • Rietveldschool €41,44 per Opvangdag – Opvangtijd 14.15 uur tot 18.30 uur = 4,25 uur
 • Oranje Nassauschool €36,65 per Opvangdag – Opvangtijd 14.45 uur tot 18.30 uur = 3,75 uur
 • Plesmanschool €34,13 per Opvangdag – Opvangtijd 15.00 uur tot 18.30 uur = 3,50 uur
 • 40 schoolweken per jaar, 4 dagen per week.
 • De Opvangdagen zijn; Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag. MP Atelier is op Woensdag gesloten.
 • Kinderen worden door de eigenaresse van MP Atelier opgehaald. Indien de school niet in Badhoevedorp of op loopafstand is, kunnen zij gebracht worden of op eigengelegenheid na schooltijd naar MP Atelier komen.
 • Opvang Tijdens Studiedagen & Schoolvakanties: Vast Tarief €10,75 / 48,38 per Opvangdag 
 • Opvangtijd: 14.00 uur tot 18.30 uur: 4,50 uur = €48,38 Vast Bedrag.
 • Ouders brengen hun kinderen zelf naar MP Atelier.
 • Studiedag- & Schoolvakantie Opvang vindt doorgang bij minimale inschrijving van 3 kinderen en maximaal 10 kinderen per opvangdag. De Opvangdagen zijn; Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag. MP Atelier is op Woensdag gesloten.
 • Indien na  inschrijving een kind niet aanwezig is op de afgesproken Studiedag- of Schoolvakantie Opvang bij MP Atelier, zal deze dag wel worden doorberekend.
 • MP Atelier is de helft van de Schoolvakanties geopend (bij voldoende animo),  te weten: 
 • – Herfstvakantie; eerste 2 dagen, Maandag & Dinsdag.
 • – Kerstvakantie; tweede week in het nieuwe jaar (behalve Woensdag). Tussen Kerst en Oud & Nieuw is MP Atelier gesloten.
 • – Voorjaarsvakantie; eerste 2 dagen, Maandag & Dinsdag.
 • – Meivakantie; eerste week (behalve Woensdag). Tweede week is MP Atelier gesloten.
 • – Zomervakantie; eerste 3 weken (behalve Woensdag). Laatste 3 weken is MP Atelier gesloten.
 • – MP Atelier is gesloten tijdens; Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag.
 • Opvangdagen Ruilen
 • In overleg en indien de kindbezetting op de desbetreffende ruildag het toelaat.
 • Een ruildag dient minimaal 2 weken voorafgaand aan de gewenste ruildag aangegeven te worden en binnen 1 maand te worden afgenomen.
 • Ziektedagen, speelafspraakjes en schoolstakingsdagen kunnen niet als ruildag worden omgezet, deze worden doorberekend.
 • Er zijn geen extra kosten aan de ruildag verbonden, alleen de eventuele extra opvanguren van de ruildag worden wel doorberekend.
 • Verkort Schoolrooster/Extra Opvangtijd/Extra Opvangdag
 • Indien er een verkort schoolrooster is, zal het kind eerder van school opgehaald worden door MP Atelier.
 • De Extra Opvangtijd zal worden doorberekend.
 • Extra Opvangdag: In overleg en indien de kindbezetting op de desbetreffende Extra Opvangdag het toelaat.
 • Schoolstaking
 • Indien de school gesloten is vanwege staking, valt de stakingsdag onder een Basisopvang dag.
 • Vast Basistarief €9,75 /  €43,88 per Schoolstakingsdag.
 • Opvangtijd: 14.00 uur tot 18.30 uur = 4,5 uur = €43,88 Vast Bedrag.
 • Ouders brengen hun kinderen zelf naar MP Atelier. Dit zijn in eerste instantie de kinderen die op deze schoolstakingsdag normaliter ook op deze dag naar MP Atelier komen. Omdat er sprake is van overmacht, zal er ook als er geen gebruik gemaakt wordt van de opvangdag tijdens de schoolstaking, de opvangdag in rekening worden gebracht.
 • Wendag(en)
 • De eerste Wendag vindt plaats tijdens de kennismaking en bezichtiging in het Atelier met de ouders erbij.
 • Dit zal in overleg zijn en indien de kindbezetting op de desbetreffende dag het toelaat.
 • De eerste Wendag van het kind, tijdens de kennismaking en bezichtiging in het Atelier zijn geen kosten aan verbonden.
 • De overige Wendagen worden gefactureerd volgens het Basistarief Rietveldschool €41,44, Plesmanschool €34,13, Oranje Nassauschool €36,65.
 • Aanvullende Informatie
 • De MP Atelier Basis/Uurtarieven zijn Bruto uurprijzen, je kunt via www.toeslagen.nl uitrekenen wat de BSO Netto per gezinssituatie kost.
 • MP Atelier behoudt zich het recht voor om de tarieven tussentijds aan te passen, indien kostenstijgingen (door wettelijke regelingen, door CAO-aanpassingen of andere niet begrote factoren) hoger zijn dan voorzien. Als er sprake is van prijsaanpassing, zal MP Atelier dit 2 maanden van tevoren schriftelijk aan de ouders communiceren. 
 • De tarieven in het tabel zijn inclusief eten, drinken, bakactiviteiten, knutselmateriaal en cadeautje tijdens verjaardag en feestdagen..