Praktische Informatie

  >  Praktische Informatie

MP Atelier is geopend op maandag / dinsdag / donderdag en vrijdag van 14.00 tot 18.30

Brengen & Halen

Het ophalen is voor het kind zelf een belangrijk moment van de dag. Dit zal door de eigenaresse dan ook altijd op dezelfde manier gebeuren. Zij staat op de afgesproken plek met de MP Atelier vlag, zodat zij duidelijk zichtbaar is. 

Ophaalafspraken ouders

De mogelijkheden van ophalen zijn:

 • Ouders kunnen hun kind tussen ± 17.00 – 18.30 uur ophalen bij MP Atelier.
 • Wanneer ouders vanwege calamiteiten “te laat” zijn, is het wenselijk dat zij dit aan de eigenaresse telefonisch of WhatsApp doorgeven, zodat dit tegen het kind gezegd kan worden.
 • Indien een kind op de MP Atelier Dag absent zal zijn, dienen de ouders dit voor 

10.00 uur door te geven. Zo kan eventueel een andere ouders gebeld worden die voor een Extra MP Atelier Dag, op de wachtlijst staat. Indien een kind na school wilt afspreken met een klasgenoot valt dit ook onder de absentieafspraken. Dit dient voorafgaand gemeld te worden en wordt wel doorberekend. 

 • Kinderen worden nooit meegegeven aan onbekende derden. Indien een kind door iemand anders dan de ouder(s) wordt opgehaald moet het vooraf gemeld worden; telefonisch of per WhatsApp. Er dient dan de volledige naam gemeld te worden van de persoon, het liefst met een foto. 
 • Een kind mag alleen op eigengelegenheid naar huis gaan met toestemming van de ouders. Op het moment dat het kind vertrekt zal de eigenaresse de ouders een Whatsapp bericht sturen. Graag ontvangt de eigenaresse ook een berichtje terug als het kind thuis is gekomen.

Tarieven en dagen ruilen

 • Basis Opvang Abonnement: Vast Basistarief €7,50 / €33,75 per Opvangdag 
 • Opvang van het liefst minimaal 2 dagen opvang per week (i.v.m. iedere week “wennen”).
 • 40 schoolweken per jaar, 4 dagen per week (géén opvang tijdens studiedagen of schoolvakanties).
 • De Opvangdagen zijn; Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag opvang van 

14.00 uur tot 18.30 uur (4,5 uur = €33,75 Vast bedrag). MP Atelier is op Woensdag gesloten.

 • Opvangdagen Ruilen
 • In overleg en indien de kind bezetting op de desbetreffende ruildag het toelaat.
 • Een ruildag dient minimaal 2 weken voorafgaand aan de gewenste ruildag aangegeven te worden en binnen 1 maand te worden afgenomen.
 • Ziektedagen, speelafspraakjes en schoolstakingsdagen kunnen niet als ruildag worden omgezet (worden doorberekend, zie ook voor meer info; Betaling Opvanguren).
 • Er zijn geen extra kosten aan verbonden, alleen de eventuele extra opvanguren van de ruildag worden wel doorberekend.
 • Ruildag aanvragen via het MP Atelier Ruildag Formulier.
 • Extra Opvangtijd/Verkort Schoolrooster
 • Indien er een verkort schoolrooster is, zal het kind door MP Atelier eerder van 

opgehaald worden.

 • De extra opvangtijd zal worden doorberekend.
 • Schoolstaking
 • Als de school gesloten is vanwege staking, valt de stakingsdag onder een Basisopvang dag, waarbij het Basistarief geldt (€33,75).
 • De kinderen van de desbetreffende opvangdag kunnen op de reguliere opvangtijd bij

MP Atelier gebracht worden.

 • De opvang tijdens de schoolstaking is van 14.00 – 18.30 uur (4,5 uur).
 • Omdat er sprake is van overmacht, zal er ook als er geen gebruik gemaakt wordt van de opvangdag (tijdens de schoolstaking) een opvangdag in rekening worden gebracht.
 • Wendag(en)
 • Zal plaatsvinden indien ouders een wendag wensen.
 • Wendag zal samenvallen tijdens de kennismaking & bezichtiging in het atelier met de ouders erbij.
 • Dit zal in overleg zijn en indien de kind bezetting op de desbetreffende dag het toelaat.
 • De eerste wendag van het kind, tijdens de kennismaking en bezichtiging van het atelier zijn kosteloos.
 • De overige wendagen worden gefactureerd volgens het Basistarief.
 • Aanvullende Informatie
 • De MP Atelier Basis/Uurtarieven zijn Bruto uurprijzen, je kunt via www.toeslagen.nl uitrekenen wat de BSO Netto per gezinssituatie kost.
 • MP Atelier behoudt zich het recht voor om de tarieven tussentijds aan te passen, indien kostenstijgingen (door wettelijke regelingen, door CAO-aanpassingen of andere niet begrote factoren) hoger zijn dan voorzien. Indien er sprake is van prijsaanpassing, zal 

MP Atelier dit 2 maanden van tevoren schriftelijk aan de ouders communiceren. 

 • De tarieven in het tabel zijn inclusief eten & drinken, knutselmateriaal.

Contactgevens 

MP Atelier

Newtonstraat 50

1171 XH Badhoevedorp

Tel / whatsapp : 06-50471632

e-mail: ocella@mpatelier.nl