Doelstelling MP Atelier

  >  Doelstelling MP Atelier

De doelstelling van MP Atelier is: het stimuleren van creativiteit & ruimte geven voor de vrije geest van het kind. MP Atelier biedt daarvoor kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare opvang aan, waarbij ieder kind zich op hun eigen wijze & tempo creatief kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen. Door de kleinschaligheid en huiselijke sfeer is er een warme, veilige en geborgen omgeving gecreëerd. De pure individualiteit van het kind wordt erkend, gestimuleerd en aangemoedigd door een luisterend oor te zijn.

Meer concreet zijn de pedagogische doelen van MP Atelier zijn:

  • Het bevorderen van persoonlijke competentie van kinderen
  • Het bieden van fysieke & emotionele veiligheid
  • Socialisatie door overdracht van normen en waarden.
  • Het bevorderen van de sociale competentie van kinderen